Mitä ottaa huomioon lämpöpumppua hankittaessa?

Ennen kuin päätät millaisen lämpöpumpun valitset, on olemassa tiettyjä asioita, joita on hyvä ottaa huomioon.

Mikä on nykyinen lämmitysjärjestelmäsi?
Miten nykyinen lämmitysjärjestelmäsi toimii kun ajatellaan mukavuutta, tehokkuutta ja kustannuksia? Oletko kyllästynyt korkeisiin sähkölaskuihin, tilaa vievään ja oikuttelevaan öljykattilaan tai työtä vaativaan halonhakkuuseen? Oikein toteutettu lämpöpumpun asennus tarjoaa sinulle turvallisen, mukavan ja taloudellisen lämmitysratkaisun.

Kuinka vanha nykyinen lämmitysjärjestelmäsi on?
Kuinka kustannustehokas nykyinen järjestelmä on? Esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu tuottaa keskimäärin nelikertaisen määrän lämpöä yhdellä kilowattitunnilla. On kustannustehotonta ellei jopa kyseenalaista käyttää tehotonta järjestelmää, vaikka se teknisesti toimisikin vielä muutaman vuoden ajan.

Kuinka paljon tilaa vie nykyinen lämmitysjärjestelmäsi?
Esimerkiksi öljykattila ja öljysäiliö vievät paljon tilaa. Lämpöpumppu vie lattiapinta-alaa pienimillään noin puolen neliömetrin verran. Näin saat vapautettua huomattavasti lisätilaa käyttöösi.

Millä tavalla pelletit, fossiiliset polttoaineet ja kaukolämpö vaikuttavat ympäristöön ja talouteesi?
Pelletit esitetään edullisena vaihtoehtona mutta noudattavat kuitenkin yleensä öljyn hinnankehitystä. Pellettituotanto kuluttaa melko paljon energiaa, mikä usein unohdetaan kun väitetään sen olevan ympäristöystävällinen vaihtoehto. Jos valitaan kaukolämpö, tehdään usein pitkäaikaiset sopimukset toimittajan kanssa eikä voida itse vaikuttaa kustannusten kehitykseen. Lämpöpumppu on huoleton ja käytössä todella edullinen tapa lämmittää asuntoa ja käyttövettä.

Tämänhetkiset energiakustannukset?
Useimmille tärkein syy lämpöpumppuun vaihtamiselle on se, että nykyiset energiakustannukset ovat liian korkeat. Tarkastele kustannuksia ainakin koko viimeksi kuluneen vuoden ajalta. Kannattaa ottaa tarkasteltavaksi pidempikin ajanjakso, jotta esimerkiksi poikkeuksellisen leuto – tai kylmä – talvi ei anna tulokseksi vääristynyttä kuvaa kustannuksista.

Talo
Jotta asiantuntijoidemme on mahdollista tehdä mahdollisimman optimaalisesti mitoitettu ratkaisu, heidän on tärkeää saada seuraavat tiedot talostasi:
• Onko kyseessä yksi- vai kaksikerroksinen talo ja onko siinä kellari tai ullakko?
• Lattiapinta-ala?
• Lämmitettävät kuutiot?
• Asukasluku?
• Lämmönjakotapa, esim. patterit, lattialämmitys tai näiden yhdistelmä.

Jos talossa on uima-allas, on sekin mahdollista lämmittää lämpöpumpun avulla.

 

Lämmön ja lämpimän käyttöveden tarve

Millainen on talon energiantarve?
Kuinka monta ihmistä talossa asuu? Asuuko talossa esimerkiksi teini-ikäisiä lapsia, jotka käyttävät paljon lämmintä vettä, tai ikääntyneitä ihmisiä, jotka pitävät erityisen korkeasta sisälämpötilasta? Lämpöpumpun koko tulee sopeuttaa talon asukkaiden tarpeisiin.
Asiantuntijamme tekevät veloituksetta mitoituksen lämmön ja lämpimän käyttöveden tarpeesta ja osaavat tämän perusteella tarjota juuri teille oikeanlaista pumppua.

Miten korkea vuosihyötysuhde vaikuttaa lämpimän veden tuotantoon?
Koska lämpimän käyttöveden tuotannon osuus talon energiantarpeesta on yhä suurempi, on tärkeää, että lämmin vesi tuotetaan mahdollisimman korkealla vuosihyötysuhteella. On myös erittäin tärkeää, että lämminvesivaraaja täyttyy mahdollisimman nopeasti, jotta lämpimän veden riittävyys voidaan varmistaa.

Kuinka paljon lämmityskustannuksissa on mahdollista säästää?
Tehokas lämpöpumppuratkaisu voi pienentää lämmityskustannuksia jopa yli 75 %. Lopputulokseen vaikuttaa monta tekijää, kuten ovat talon ominaisuudet, lämpöpumpun ja lämpöjärjestelmän mitoitus ja teho, sekä tietysti ulkolämpötila.

Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi talosi energiantarve on, sitä kannattavammaksi lämpöpumppuratkaisu tulee.
Yksi tärkeä tekijä kustannussäästöjä laskettaessa on tietysti se, millainen on tällä hetkellä käyttämäsi energiamuodon, kuten sähkön ja öljyn, hinnankehitys.

Kuinka kauan kestää ennen kuin investointikustannukset on säästetty?
Tähän kysymykseen ei ole olemassa yhtä yleispätevää vastausta. Kertyvät säästöt riippuvat siitä, kuinka suuret nykyiset lämmityskustannuksesi ovat verrattuna saataviin säästöihin. Asiantuntijamme saavat mitoituslaskelmien yhteydessä myös vastauksen tähän kysymykseen. Yleensä esimerkiksi Vilp-järjestelmän, eli ilma-vesilämpöpumpun, hankintahinnan kuoletusaika on noin 4–6 vuotta. Tarjoamme luonnollisesti myös rahoitusta hankintaan, eikä toki pidä unohtaa kotitalousvähennyksen vaikutusta.

Oikein valittu lämpöpumppujärjestelmä nostaa myös talosi arvoa!